Eui-Am

Eui-Am
45 ruchów
Nazwa pocho­dzi od pseu­do­nimu Son Byong Hi, przy­wódcy w walce o nie­pod­le­głość narodową.