KUP 8

1.układy:
*Chon-Ji
*znajomość układu Dan-Gun

2.techniki ręczne:
*Niunja So Palmok Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
*Niunja So Sonkal Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
*Niunja So Sonkal Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
*Niunja So Sang Palmok Makgi – wykonywane w poruszaniu

3.techniki nożne:
*Naeryo Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
*Dwitcha Jirugi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So
*Yopcha Jirugi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na przedniej nodze), w pozycji Niunja So
*Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So
*Dwimyo Dollyo Chagi – z pozycji Niunja So
*Dwimyo Yopcha Jirugi – z pozycji Niunja So

4.walki:
*Sambo Matsogi – 6 elementów z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So

5.ocena sprawności fizycznej
*test gibkości i siły

6.teoria
*wiedza o Taekwon-do