KUP 7

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Gup oraz:

 1. UKŁADY
  • Chon-Ji, Dan-Gun
  • znajomość układu Do-San
 2. TECHNIKI RĘCZNE
  • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi – wykonywane w poruszaniu
 3. TECHNIKI NOŻNE
  • Naeryo Chagi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
  • Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So
  • Dwimyo Goro Chagi – z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Naeryo Chagi – z pozycji Niunja So
 4. WALKI
  • Ibo Matsogi – 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach
 5. OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
  • test gibkości i siły
 6. TEORIA
  • wiedza o Taekwon-do