KUP 3

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4 Kup oraz:

1. układy:
* od Chon-Ji do Joong-Gun
* znajomość układu Toi-Gye

2. techniki ręczne:
* Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi
* Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi
* Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
* Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi
* Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi
* Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
* Annun So Bakat Palmok San Makgi
* Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)

3. techniki nożne:
* Aap Moorup Ollyo Chagi
* Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)
* Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)

4. walki:
* walka wolna
* Hosin-sul – 10 elementów

5. rozbicia – test skuteczności technik
* Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą
w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
* Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami,
kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
* Dwimyo Dollyo Chagi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z
równowagą
* Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 1-2 deski (mężczyźni)
* Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1-2 deski (kobiety)
* Yopcha Jirugi (po obrocie) – 2 deski (po obrocie w przód na
przedniej nodze)
* Dollyo Chagi – 2 deski
* egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z
testów siły – w tym jedno rozbicie ręką)

6. ocena sprawności fizycznej
* test gibkości i siły

7. teoria
* wiedza o Taekwon-do