KUP 2

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3 Kup oraz:

1. układy:
* od Chon-Ji do Toi-Gye
* znajomość układu Hwa-Rang

2. techniki ręczne:
* Niunja So Ollyo Jirugi
* Niunja So Baro Kaunde Jirugi
* Niunja So Yop Palkup Tulgi
* Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi – w miejscu
* Annun So Sonbadak Miro Makgi – w miejscu
* Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi

3. techniki nożne:
* Dollyo Chagi – podwójna końcówka, I-jung Chagi
* Yopcha Jirugi – podwójna końcówka, I-jung Chagi
* Mikulmyo Dollyo Chagi – kopnięcia ze ślizgiem
* Mikulmyo Yopcha Jirugi – kopnięcia ze ślizgiem
* Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
* Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)

4. walki:
* walka wolna
* walka tradycyjna – zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu
– 10 elementów
* Hosin-sul – 10 elementów

5. rozbicia – test skuteczności technik
* Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska – zasięg w pełni wyprostowanej
ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
* Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami,
kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
* Dwimyo Bandae Dollyo Chagi – 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w
pozycji z równowagą
* Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 2 deski (mężczyźni)
* Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska (kobiety)
* Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi – 2 deski, lądowanie w pozycji z
równowagą
* Gunnun So Ap Palkup Taerigi – 2 deski
* Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi – 1 deska (mężczyźni)
* egzaminator wybiera 5 rozbić (dwa z technik specjalnych i trzy z
testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)

6. ocena sprawności fizycznej
* test gibkości i siły

7. teoria
* wiedza o Taekwon-do