Sport

Osią­gnię­cia spor­towe – Jakub Jegliński:

 • 2003.03 — Puchar Pol­ski Seniorów, Brzeg Dolny
  • brą­zowy medal — indy­wi­du­alne układy formalne stopni mistrzow­skich III Dan
 • 2003.05 — Mistrzo­stwa Pol­ski Seniorów, Lubar­tów
  • brą­zowy medal — indy­wi­du­alne układy formalne stopni mistrzow­skich III Dan
  • brą­zowy medal — walki dru­ży­nowe (z dru­żyną KST TORNADO Szcze­cin)
 • 2004.03.27 — Puchar Pol­ski Seniorów, Brzeg Dolny
  • brą­zowy medal — indy­wi­du­alne układy formalne stopni mistrzow­skich III Dan
  • awans do Mistrzostw Pol­ski w kon­ku­ren­cji tech­nik spe­cjal­nych
 • 2004.05.28 — Mistrzo­stwa Pol­ski Seniorów, Lublin
  • brą­zowy medal — indy­wi­du­alne układy for­malne stopni mistrzow­skich III Dan,
  • brą­zowy medal — układy dru­ży­nowe (z dru­żyną KST TORNADO Szcze­cin)
  • brą­zowy medal — walki dru­ży­nowe (z dru­żyną KST TORNADO Szcze­cin)
  • 11 miej­sce — na 30 — indy­wi­du­alne testy siły
 • 2005.05.08 — Puchar Pol­ski Seniorów, Biała Pod­la­ska
  • złoty medal — indy­wi­du­alne układy for­malne stopni mistrzow­skich III Dan
 • 2005.05.27 — Mistrzostwa Polski Seniorów , Wieluń
  • złoty medal — walki dru­ży­nowe (z dru­żyną KST TORNADO Szcze­cin)
  • brą­zowy medal — indy­wi­du­alne układy for­malne stopni mistrzow­skich III Dan
  • 6 miej­sce na 31 — indy­wi­du­alne testy siły