przykładowe pytania

1. Dlaczego przy wejściu i wyjściu wykonuje się
ukłon?

Ukłon jest tradycyjnym wyrazem szacunku. Gest ten wykonywany przy wejściu i
wyjściu z sali treningowej wyraża szacunek dla Taekwon-do, ćwiczących je i
samego miejsca, gdzie odbywają się treningi.
2. Co oznacza słowo Taekwon-do?
W dosłownym tłumaczeniu Taekwon-do oznacza:
TAE – kopnięcie, uderzenia nogami
KWON – ciosy, uderzenia ręką lub pięścią
DO – drogę
Dla generała Taekwon-do jest?
walką bez użycia broni, wymyślona dla celów samoobrony oraz jest sztuką
dyscyplinowania umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała.
3. Jak się nazywa sala treningowa ?
Do Jang
4. Jak się nazywa strój w którym ćwiczysz?
Strój nazywa sie Do Bok i składa się z:
bluzy – Sang -I
spodni – Ha -I
pasa – Ti

5. Omów regulamin sali:
– przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon,
– unikać niepotrzebnych rozmów, a zachowywać koncentrację i skupienie,
– nie powinno się jeść, palić tytoniu i spożywać napojów,
– nie należy nosić obuwia,
– bez pozwolenia instruktora nie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń,
– wszystkie uwagi i zapytania do instruktora kierować przed i po treningu,
6. Jak się nazywa ojciec Taekwon-do?

Choi Hong Hi
7. Policz po koreańsku od 1 do 10:
1 ) hana
2 ) tul
3 ) set
4 ) net
5 ) dasot
6  ) yosot
7 ) ilgop
8 ) yeodul
9 ) ahop
10 ) yeoul

8. Jaka jest obowiązująca szerokość pasa, szerokość belki na nim, ile
razy się go przewiązuje wokół pasa i dlaczego?

Pas powinien mieć 5cm szerokości i 5mm grubości. Szerokość belki powinna wynosić
5 mm i powinna być umieszczona w odległości 5cm od końca pasa.
Pas przewiązuje się 1 raz, ponieważ symbolizuje:
dążenie do jednego, obranego celu
szacunek i lojalność wobec jednego mistrza
zwycięstwo za pomocą jednego ciosu

9. Daną formę omów ruch po ruchu, ile posiada ruchów i co symbolizuje.

SAJU JIRUGI – uderzenie w 4 strony świata
SAJU MAKGI – blok w 4 strony świata
CHON-JI TUL – 19 ruchów, diagram krzyż, dosłowne tłumaczenie nazwy układu:
„niebo-ziemia”, nazwa symbolizuje w Azji stworzenie, początek świata oraz
początek historii człowieka. Pierwsza część układu symbolizuje Niebo, druga
część symbolizuje Ziemię.
10. Jak się nazywa instruktor od I do III Dan, od IV do VI, od VII do
VIII, a jak mistrz?

I-III Dan, Boosabum (młodszy instruktor)
IV-VI Dan, Sabum (instruktor)
VII-VIII Dan, Sahyum (mistrz)
IX Dan, Saseong (wielki mistrz)
11. Co symbolizują poszczególne kolory pasów?
Biały – symbolizuje bezradność i niewinność początkującego ucznia, jest on jak
biała, niezapisana jeszcze karta papieru
Żółty – symbolizuje ziemię z której roślina kiełkuje wypuszczając pierwsze pędy
i powoli umacniając korzenie będące podstawą dalszego rozwoju ucznia
Zielony – symbolizuje intensywny rozwój rośliny, która wypuszcza zielone pędy
tak jak rosnące umiejętności ucznia w Taekwon-do
Niebieski – symbolizuje niebo w kierunku którego roślina pnie się i rozrasta w
potężne drzewo, tak jak wzrastają umiejętności ćwiczącego Czerwony – symbolizuje
niebezpieczeństwo, wskazując na wysokie umiejętności ćwiczącego
Czarny – dojrzałość i biegłość ćwiczącego, oznacza także iż posiada on mocne
podstawy do dalszego zgłębiania tajników Taekwon-do
12. Omów pozycje:
CHARYOT SOGI
pięty złączone, palce stóp pod kątem ok. 45%, nogi wyprostowane, ręce lekko
ugięte, dłonie zamknięte w pięści oddalone ok. 30cm. od bioder, wzrok skierowany
przed siebie. W tej pozycji wykonujemy ukłon Kyong Ye pochylając się ok.15
stopni w przód.
MOA SOGI
stopy złączone, plecy wyprostowane.
NARANI SOGI
stopy rozstawione na szerokość ramion (zewnętrzne krawędzie) wewnętrzne części
równolegle do siebie, ręce ugięte w łokciach, dłonie złożone w pięści na
wysokości pasa oddalone 5cm od siebie i 7cm od brzucha, łokcie blisko tułowia.
(ok. 10 cm)
GUNNUN SOGI
stopy oddalone od siebie na szerokość ramion (mierzymy od linii centralnej
stóp), przesunięty względem siebie ok. 1,5 szerokości ramion (mierzymy od palców
stopy przedniej do palców stopy tylnej), stopa nogi tylnej skręcona do 25stopni
na zewnątrz, noga tylna wyprostowana w kolanie, przednia ugięta tak by rzepka
kolana i pięta stopy znajdowały się w pionie, ciężar rozłożony 50%, stopy całą
powierzchnią przylegają do podłoża.
NIUNJA SOGI
stopa nogi przedniej skręcona do środka ok. 15 stopni i ugięta w kolanie jak w
pozycji Gunnun Sogi. Stopa nogi tylnej skręcona także ok. 15stopni w przód lecz
od linii bocznej (prostopadłej do kierunku ruchu), noga ugięta w kolanie tak by
rzepka w kolanie znalazła się w pionie z palcami stopy. Stopy oddalone od siebie
ok. 1,5 szerokości ramion (od palców stopy przedniej do zewnętrznej części pięty
nogi tylnej). Ciężar ciała 30% na nodze przedniej, 70% na nodze tylnej, tułów w
kierunku ruchu.
ANNUN SOGI
stopy rozstawione w odległości ok. 1.5 szerokości ramion mierząc od wewnętrznych
krawędzi, które są równolegle do siebie, ciężar ciała rozłożony równomiernie,
nogi ugięte w kolanach rozsuniętych na zewnątrz (do linii palców stóp), pięty w
jednej linii.
13. Jak brzmi przysięga Taekwon-do?
będę bezwzględnie przestrzegał obowiązujących zasad Taekwon-do,
będę szanował instruktora, wyższe stopnie i innych ćwiczących,
nigdy nie będę nadużywał swoich umiejętności,
będę bronił wolności i sprawiedliwości,
będę uczestniczył w budowie pokojowego świata.
14. W jakim kierunku skierowany jest wzrok podczas wykonywania układu?

Wzrok należy kierować w kierunku, w jakim ustawiona jest pozycja, w jakiej
stoisz, kiedy wykonujesz uderzenie lub blok.
15. Dlaczego przy wykonywaniu technik Taekwon-do robi się falę?

Fala umożliwia pełne wykorzystanie czynników mocy technik. Wykonując ją uzyskuje
się zwiększenie siły oddziaływania wykonanych technik poprzez maksymalne
wykorzystanie masy ciała.
16. W jakim mieście znajduje się siedziba ITF, a w jakim OOTKD ITF

Siedziba ITF mieści się w Benidorm (Hiszpania).
Od 1986r znajdowała się w Wiedniu (Austria).
Przed Wiedniem  – w Toronto (Kanada).
OOTKD ITF ma swoja siedzibę w Lublinie.

17. Wymień zasady Taekwon-do.
Grzeczność- Uprzejmość (Ye Ui)
Uczciwość – Rzetelność (Yom Chi)
Wytrwałość (In Nae)
Samokontrola (Guk Gi)
Odwaga (niezłomny duch) (Baekjool Bool)

18. Omów dane kopnięcia: np.: ap chagi, yop chagi, dollyo chagi.

19. Daną formę omów ruch po ruchu, co symbolizuje ile ruchów posiada:

DAN-GUN TUL – 21 ruchów, , nazwa układu pochodzi od króla, mitycznego
załozyciela państwa koreańskiego , w roku 2333 przed nasza erą.
DO-SAN TUL – 24 ruchy, pseudonim patrioty koreańskiego Ahn Chang Ho, układ
symbolizuje jego życie poświęcone szerzeniu edukacji w Korei oraz walce o
niepodległość państwa.
20. Wymień czynniki teorii siły:
siła reakcji
koncentracja
równowaga
kontrola oddechu
szybkość
masa
21. Dlaczego w Taekwon-do ITF są 24 układy formalne?
„Ja, gen. Choi Hong Hi pozostawiam ludzkości „Taekwon-do”, jako ślad po
człowieku żyjącym pod koniec XX wieku, 24 układy reprezentujące 24 godziny,
jeden dzień albo całe moje życie”.
22. Podaj datę powstania słowa Taekwon-do oraz datę założenia
Międzynarodowej Federacji Taekwon-do:

Termin Taekwon-do został przyjęty jako określenie koreańskiej sztuki walki
11.04.1955r. Międzynarodowa Federacja Taekwon-do ITF powstała 22.03.1966r.
23. Jak wygląda Mikulmyo Chagi?
Jest to kopnięcie wykonane z ślizgiem na nodze podporowej w kierunku celu, bez
odrywania stopy od podłoża.
24. Ile jest stopni uczniowskich, a ile mistrzowskich?
Stopni uczniowskich jest 10, a mistrzowskich 9.
25. Dlaczego przyznawanie stopni szkoleniowych w Taekwon-do rozpoczyna
się
od 10 Kup, a najwyższym stopniem jest 9 Dan?
Zasada rozpoczynania stopni kup od 10 i odliczanie do 1 jest pradawną tradycją
Wschodu. W ten sposób uczeń ma 9 etapów do pokonania. Jest 9 stopni
mistrzowskich z tego względu, że liczba 9 jest mnożnikiem trójki przez samą
siebie, zaś do trójki przywiązuje się na wschodzie szczególne znaczenie.
Starochiński znak oznaczający liczbę trzy pisano trzema poziomymi liniami. Górna
oznacza niebo, środkowa śmiertelników, dolna ziemię.
26. Pokaż powierzchnię Ap Joomuk i Dung Joomuk.
Ap Joomuk – przednia powierzchnia zamkniętej pięści.
Dung Joomuk – wierzch zamkniętej pięści.
27. Podaj 7 sekretów Taekwon-do:
– każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania, które należy
znać i zawsze o nich pamiętać;
– odległość oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, by zapewniały
jak największą skuteczność;
– ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym (zamachem), rozpoczętego ruchu nie
zatrzymujemy;
– każdy ruch wymaga jednego wydechu z wyjątkiem ruchów połączonych, wydech
powinien być jak najkrótszy i rozpoczynać się z dolnej części brzucha;
– podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być
odpowiednio ugięte oraz rozluźnione, zapewni to utrzymanie równowagi, a także
płynność i harmonię w przebiegu ruchu;
– fala dodaje ruchowi siły, w każdym ruchu wyróżniamy trzy rodzaje linii, po
których przemieszcza się środek ciężkości ciała;
– wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakończone jednocześnie w tym samym momencie,
w każdy ruch należy angażować całe ciało i siłę;

28. Daną formę omów ruch po ruchu, co symbolizuje, ile posiada ruchów:

WON-HYO TUL – 28 ruchów, nazwa układu pochodzi od nazwiska mnicha buddyjskiego
żyjącego w VII wieku naszej ery za czasów dynastii Silla. doprowadził do
przyjęcia buddyzmu jako głównej religii w Korei za panowania króla Moon Moo.

YUL-GOK TUL – 38 ruchów, nazwa układu pochodzi od pseudonimu wielkiego filozofa
i uczonego Yil, zwanego ” Konfucjuszem Korei”. trzydzieści osiem ruchów układu
symbolizuje miejsce urodzenia na 38 stopniu szerokości geograficznej. Zarys
diagramu odpowiada znakowi alfabetu symbolizującemu uczonego lub filozofa.

diagram Yul-Gok Tul: ——— | | ————- | |

29. Pokaż pozycję Moa Junbi Sogi A, B, C, D i powiedz, w jakiej
odległości od ciała znajdują się ręce w każdej z nich?

Moa Junbi Sogi A – lewa dłoń obejmuje prawą pięść przed nosem w odległości ok.
30cm
Moa Junbi Sogi B – lewa dłoń obejmuje prawą pięść przed pępkiem w odległości ok.
15cm
Moa Junbi Sogi C – lewa dłoń spoczywa na prawej przed podbrzuszem w odległości
ok. 10cm
Moa Junbi Sogi D – obie pięści znajdują się po bokach ciała w odległości ok.
30cm od powierzchni ud
30. Pokaż pozycję Guburyo Sogi i powiedz, ile stopni jest zgięta w
kolanie noga
znajdująca się w powietrzu?
W pozycji tej noga oderwana od podłoża jest zgięta w kolanie tak, by jej stopa
znalazła się przy kolanie nogi podporowej.
31. Kiedy w pozycji Kyocha Sogi stopę stawiamy przed nogą podporową, a
kiedy za nią?

W Kyocha Sogi stawiamy stopę przed nogą podporową, gdy wykonujemy technikę
formalną z krokiem z poprzedniej pozycji, zaś stawiamy stopę za nogą podporową,
gdy wykonujemy technikę boczną lub pół boczną ze skokiem z poprzedniej techniki.

32. Jak wykonujemy Sambo Matsogi przy dużej różnicy wzrostu ćwiczących?

Wyższy ćwiczący zastępuje pozycję Gunnun Sogi pozycją Niunja Sogi.
33. Na jaką wysokość kopie się Ap Chagi w kolejnych układach formalnych?

Do-San Tul = Kaunde
Won-Hyo Tul = Najunde
Yul-Gok Tul = Najunde
Joong-Gun Tul = Najunde
Toi-Gae Tul = Kaunde, Najunde
Kwang-Gae Tul = Kaunde

34. Pokaż technikę Ap Palkup Tulgi i Dwit Palkup Tulgi.
Ap Palkup Tulgi jest techniką uderzenia łokciem w przód w pozycjach frontalnych.
Przedramię ręki uderzającej ustawione jest poziomo przed piersią uderzającego

Dwit Palkup Tulgi jest techniką uderzenia łokciem w tył w pozycjach frontalnych

35. Opisz pozycję:
` GOJUNG SOGI ` pozycja podobna do Niunja Sogi lecz ciężar ciała rozłożony jest
równomiernie na obie nogi, a długość pozycji mierzymy od palców stopy przedniej
do dużego palca stopy tylnej
` SASUN SOGI ` pozycja podobna do Annun Sogi tylko palce stopy tylnej są na
linii pięty stopy przedniej
` KYOCHA SOGI ` nogi ugięte w kolanach, ciężar na nodze, której stopa całą
powierzchnią przylega do podłoża, druga noga oparta stawem małego palca o
podłoże, umiejscowiona przed lub za stopą podporową. Podczas wykonywania przejść
w tej pozycji stopę opieramy przed nogą podporową (na wysokości palców), przy
przeskokach – za nogą podporową, na wysokości pięty
` GUBURYO SOGI ` jest to pozycja na jednej nodze. Noga podporowa ugięta w
kolanie (rzepka i palce stopy w pionie), bokiem w kierunku przeciwnika. Noga
druga mocno ugięta, pięta na wysokości kolana nogi podporowej, palce stopy
podciągnięte do góry, kolano w kierunku przeciwnika, tułów lekko bokiem
` WAEBAL SOGI ` jest to pozycja na jednej nodze. Noga podporowa prosta, stopa
ustawiona palcami do przodu. Druga noga ugięta w kolanie skierowana także w
przód, pięta na wysokości kolana nogi podporowej, palce podciągnięte w górę
` DWITBAL SOGI ` noga tylna ugięta w kolanie tak, by rzepka znalazła się w
pionie z palcami stopy, która jest skręcona do wewnątrz 15 i obciążona całym
ciężarem ciała. Stopa nogi przedniej lekko dotyka podłoża przednią częścią
podeszwy, jest skręcona do wewnątrz 25 i oddalona na 1 szerokośćramion od nogi
tylnej (mierzone od palców stopy przedniej do pięty stopy tylnej)
` SOOJIK SOGI ` obie nogi proste w kolanach, stopy skręcone po 15 do wewnątrz,
oddalone od siebie na szerokość ramion (od palców stopy przedniej do wewnętrznej
krawędzi stopy tylnej). Ciężar ciała 60% na nodze tylnej, 40% na nodze przedniej

36. Daną formę omów ruch po ruchu, co symbolizuje i ile posiada ruchów:

JOONG-GUN TUL – 32 ruchy, diagram to odwrócona litera H, nazwa układu pochodzi
od patrioty koreańskiego Ahn Joong Gun, który zastrzelił japońskiego
gubernatora, odpowiedzialnego za przyłaczenie Korei do Japonii w 1910r.
Trzydzieści dwa ruchy tego układu symbolizują wiek Joong Guna, w którym został
stracony.
TOI-GYE TUL – 37 ruchów, nazwa układu pochodzi od pseudonimu średniowiecznego
naukowca i filozofa Yi Huang, żyjacego XVI wieku n.e.
diagram Toi-Gye Tul: ——— | | ————- | |
37. Wytłumacz, kiedy pozycja Niunja Sogi jest prawa, a kiedy lewa?

Pozycja jest prawa, gdy 70% ciężaru ciała znajduje się na prawej nodze (tylnej),
a lewa, gdy odwrotnie.
38. Jak generał Choi Hing Hi podzielił walkę treningową?
Yaksok Matsogi – walka treningowa dzieli się na:
a) walka na trzy kroki – Sambo Matsogi
b) walka na dwa kroki – Ibo Matsogi
c) walka na jeden krok – Ilbo Matsogi
Ban Jayu Matsogi – półwolna walka treningowa
Jayu Matsogi – wolna walka treningowa z różną liczbą przeciwników
Mobum Matsogi – pokazowa walka treningowa
Bal Matsogi – nożna walka treningowa
Yaksok Chaju Matsogi – aranżowana wolna walka treningowa z różną liczbą
przeciwników
39. Wymień wszystkie powierzchnie blokujące i uderzające w TKD.

Sonkal – zewnętrzna krawędź dłoni
Sonkal Dung – wewnętrzna krawędź dłoni
Sonbadak – wewnętrzna powierzchnia dłoni
Sondunk – zewnętrzna powierzchnia dłoni
Sonkut – czubki wyprostowanych palców dłoni ułożone:
ˇ pionowo – Sun
ˇ poziomo, wierzchem do góry – Opun
ˇ poziomo, wierzchem w dół – Dwijibun
Bandalson – wewnętrzna krawędź półksiężycowato ułożonej dłoni
Sonkal Batang – podstawa zewnętrznej krawędzi dłoni
40. Podaj autobiografię generała.
9.11.1918 – narodziny;
1930 – został wyrzucony ze szkoły za udział w wystąpieniach antyjapońskich;
1937 – wyjeżdża na studia do Japonii, w ukryciu trenuje Taekwon-do, zaś jawnie
Karate;
7.12.1941 – zostaje wysłany na placówkę Pyongyang w Korei. Za organizację ruchu
niepodległościowego zostaje skazany na 7 lat więzienia (trenuje tam Taekwon-do);

Sierpień 1945 – wychodzi z więzienia i robi karierę wojskową;
1948 – zostaje głównym instruktorem samoobrony w elitarnej Amerykańskiej Szkole
Żandarmerii, a następnie wyjeżdża do USA na studia;
1954 – systematyzuje techniki, metody nauczania oraz zakłada szkołę Oh Do Kwan;

1955 – po raz pierwszy oficjalnie zostaje użyta nazwa Taekwon-do i rozpoczyna
się propagowanie tej sztuki walki;
1959 – Choi zostaje prezesem Koreańskiego Związku Taekwon-do i zastępcą dowódcy
II Armii Tae Gu;
1963 – Taekwon-do zostaje zaprezentowanie na pokazie w siedzibie ONZ zdobywając
uznanie;
22.03.1966 – powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-do ITF z siedzibą w
Seulu;
1967-1972 – to okres podróży Choia po całym świecie w celu propagowania
Taekwon-do. Zostają opracowane szczegółowe regulaminy rywalizacji sportowej i
rozgrywane pierwsze zawody. Choi organizuje seminaria szkoleniowe;
2002 – śmierć generała CHOI HONG HI, twórcy Taekwon-do
41. Podaj z ilu ruchów składa się poszczególna forma.
Chon-Ji Tul składa się z 19 ruchów.
Dan-Gun Tul składa się z 21 ruchów.
Do-San Tul składa się z 24 ruchów.
Won-Hyo Tul składa się z 28 ruchów.
Yul-Gok Tul składa się z 38 ruchów.
Joong-Gun Tul składa się z 32 ruchów.
Toi-Gae Tul składa się z 37 ruchów.
Hwa-Rang Tul składa się z 28 ruchów.
Choong-Moo Tul składa się z 32 ruchów.

42. Co symbolizuje nazwa danej formy?
Chon-Ji oznacza Niebo-Ziemia.
Dan-Gun wywodzi się od założyciela Korei (2333 rok p.n.e.)
Do-San jest to pseudonim patrioty koreańskiego. Won-Hyo jest to nazwisko mnicha
buddyjskiego żyjącego w VII wieku.
Yul-Gok to pseudonim wielkiego filozofa i uczonego zwanego Konfucjuszem
Korei. 38 ruchów układu symbolizuje miejsce urodzenia na 38 stopniu szerokości
geograficznej.

Joong-Gun jest to imię patrioty koreańskiego, który zastrzelił japońskiego
gubernatora. 32 ruchy symbolizują wiek w chwili egzekucji.
Toi-Gae neokonfucjusz, który urodził się na 37 stopniu szerokości geograficznej.

Hwa-Rang nazwa oddziału młodzieży walczącej przeciwko najeźdźcom. Używali tylko
pięści i nóg.
Choong-Moo imię stworzyciela łodzi podwodnej.
43. Daną formę omów ruch po ruchu:
HWA-RANG TUL – 29 ruchów, diagra to odwrócona litera H, nazwa układu pochodzi on
nazwy antycznych młodych wojowników koreańskich którzy mieli 14 – 16 lat „Kwiat
Młodzieży”
CHOONG-MOO TUL – 30 ruchów, diagram to odwrócona litera H, nazwa układu pochodzi
od admirała Yi Soohg Sin, wynalazcy kobuksonu antycznej pancernej łodzi
podwodnej w 1592 r.