OBÓZ 2024: ZEBRANIE + KARTY ZGŁOSZENIOWE

Witamy wszystkich uczestników obozu letniego 2024!

Zebranie rodziców uczestników obozu odbędzie się w przy sali przy naszej DOJANG (sali treningowej) we WTOREK 18 CZERWCA o godz. 18:40. Prosimy o dostarczenie kart oraz uregulowanie opłat zw z wyjazdem.

Czytelnie wypełnione dostarczamy do 18 czerwca włącznie.
1. Karta kwalifikacyjna
Drukujemy obustronnie (ustawienie wydruku POZIOME)
Wypełniamy punkty: II, III, IV oraz pod punktem IX
„zgoda na przetwarzanie danych osobowych”.

2. Klubowa karta zgłoszeniowa na obóz
Drukujemy obustronnie (wraz z regulaminem) i podpisujemy…

W razie pytań, prosimy o kontakt (najlepiej sms)
z Mistrzem Jakubem Jeglińskim (606  802   692)

Pozdrawiamy
Kadra Klubu