KUP 9

1.formy:
*Saju Jirugi
*Saju Makgi

2.układy:
*znajomość układu Chon-Ji

3.techniki ręczne:
*Annun So Kaunde Jirugi
*Gunnun So Nopunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
*Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi – wykonywane w poruszaniu
*Niunja So An Palmok Kaunde Makgi – wykonywane w poruszaniu

4.techniki nożne:
*Yopcha Jirugi – wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So
*Apcha Olligi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
*Apcha Busigi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So
*Dollyo Chagi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
*Dwimyo Apcha Busigi – z pozycji Gunnun So lub Niunja So

5.walki:
*Sambo Matsogi – 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem

6.ocena sprawności fizycznej
*test gibkości i siły

7.teoria
*wiedza o Taekwon-do