Zalecenia dyrekcji SP11 zw. z COVID19

 1. Tylko zdrowe osoby mogą brać udział w treningach.
 2. Dzieci młodsze: Rodzice i opiekunowie dzieci przyprowadzonych na treningi nie wchodzą do budynku szkolnego w którym odbywają się zajęcia.
  Wszelkie sprawy organizacyjne można omówić z instruktorem telefonicznie lub w miarę dysponowania czasem – przed lub po treningu.
  Najmłodsze grupy (16:40) prosimy o przybycie ok 10 minut przed treningiem.
  Trenujący są witani w przedsionku przez instruktora. Po treningu udają się do szatni.
 3. Dzieci starsze, młodzież i dorośli: W przypadku dzieci starszych, młodzieży i dorosłych trenujących obowiązują wytyczne MEN, GiS i MZ.
 4. Wytyczne dotyczące treningów TAEKWONDO:
  A) nie ma ograniczeń ilości osób ćwiczących,
  B) nie ma obowiązku noszenia masek w budynku szkoły.
  C) nie nosimy masek na treningu
  D) podczas zbiórek staramy się zachować dystans
 5. Wszyscy trenujący po wejściu do szkoły dezynfekują ręce korzystając z dozownika płynu umieszczonego po prawej stronie przy wejściu.
 6. Po zdezynfekowaniu rąk, ćwiczący udają się do swoich szatni:
  A) Szatnia męska znajduje się po lewej stronie od wejścia. Toaleta męska znajduje się na lewo DOJANG.
  B) Szatnia damska (z osobną toaletą) znajduje się w głębi sali treningowej- dotrzemy tam wchodząc do DOJANG.
 7. Jeśli odbywają się zajęcia TKD (tzn. przyszliście wcześniej), czekamy na zezwolenie instruktora by wejść do sali i przejść do damskiej szatni. Przemieszczamy się do szatni cicho – szanując ćwiczących.
 8. W szatniach zachowujemy się spokojnie i cicho.
 9. Po zakończonym treningu udajemy się do szatni. Po przebraniu się, spokojnie opuszczamy teren szkoły.