Układy formalne (TUL)

generał Choi Hong Hi

generał Choi Hong Hi

„Nawet człowiek żyjący 100 lat, w porównaniu z wiecznością jest tylko mniej niż chwilą. Dlatego my,  śmiertelnicy jesteśmy niczym więcej jak tylko podróżnymi przechodzącymi obok wieczności w ciągu
jednego dnia.
Z tego powodu jest oczywiste, iż żaden z nas nie może żyć dłużej niż mu przeznaczone. Mimo to wielu ludzi czyni siebie niewolnikami materializmu, tak, jakby mieli żyć tysiąc lat.
Są jednak i tacy, którzy starają się o przekazanie dobrego testamentu duchowego następnemu pokoleniu, zyskując w ten sposób niejednokrotnie nieśmiertelność. Ten stan wynika z faktu, że duch jest wieczny, a materia ulotna i dlatego musimy starać się zostawić dla dobra ludzi to, co było w nas najlepsze.
Uważam, że zostawienie po sobie takiej spuścizny powinno być najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka. Ja pozostawiam ludziom Taekwon-do jako ślad człowieka zmierzchu XX wieku.
Dwadzieścia cztery Tul (układy form ruchowych) odpowiadają 24 godzinom, jednemu dniu, całemu życiu, które oddałem i poświęciłem dla Taekwon-do.”

„Układy – właściwe pozycje, prawidłowa technika. Układy można ćwiczyć zawsze niezależnie od wieku, w przeciwieństwie do sparingu czy technik specjalnych.” Generał Choi Hong Hi.

 


Zasady prawidłowego wykonywania układów:

  • Każdy układ powinien rozpoczynać i kończyć dokładnie w tym samym miejscu.
  • Przez cały czas wykonania układu należy zachowywać poprawne ułożenie wszystkich części ciała.
  • W odpowiednich momentach należy przechodzić od napięcia do rozluźnienia mięśni.
  • Ruch powinien być zwolniony lub przyspieszony w zależności od interpretacji wykonywanej formy.
  • Przed przystąpieniem do nauki kolejnego układu należy dokładnie opanować układ poprzedni.
  • Ćwiczący powinien znać cel każdego ruchu układu.
  • Każdy ruch powinien być wykonany możliwie najrealniej.
  • Techniki ataku i obrony, nożne i ręczne, w lewą i w prawą stronę powinny być wykonywane jednakowo.
  • Ćwiczący powinien znać nazwy wykonywanych technik, oraz symbolikę układu.

Saju Jirugi + Saju Magki
Chon Ji
Dan Gun
Do San
Won Hyo
Yul Gok
Joong Gun
Toi Gye
Hwa Rang
Choong Moo

Układy Dan