Układy mistrzowskie (stopnie Dan)

Układy mistrzowskie:

Kwang-Gae
39 ruchów
Nazwa pochodzi od dziewiętnastego króla dynastii Kogurjo Kwang-Gae-Toh-Wang, który odzyskał utracone terytorium Korei, z dużą częścią Mandżurii włącznie.
httpv://www.youtube.com/watch?v=9QcmRQWUxao
httpv://www.youtube.com/watch?v=gHwyPBivGio

Po-Eun
36 ruchów
Pseudonim czternastowiecznego poety i naukowca Chong Mong-Chu. Był on wybitnym uczonym neokonfucjańskim czasów dynastii Goryeo. Jego wiersz „Nie będę służył drugiemu panu choćbym miał być ukrzyżowany sto razy” zna każdy Koreańczyk. Diagram układu – linia prosta, symbolizuje lojalność.
httpv://www.youtube.com/watch?v=Y0aqGAcY2ac
httpv://www.youtube.com/watch?v=PbeIgkwqWlI

Ge-Baek
44 ruchy
Nazwisko wielkiego generała z czasów dynastii Pekdze (VII w n.e.).
httpv://www.youtube.com/watch?v=GLXdxtZ93WI
httpv://www.youtube.com/watch?v=xvKWCESJSNo

Eui-Am
45 ruchów
Nazwa pochodzi od pseudonimu Son Byong Hi, przywódcy w walce o niepodległość narodową.
httpv://www.youtube.com/watch?v=0VsXxqtDfQg

Choong-Jang
52 ruchy
Pseudonim generała Kim Duk Ryang z czasów dynastii Lee (XIV wiek n.e.).
httpv://www.youtube.com/watch?v=3W25EELkbfQ

Ju-Che
45 ruchów
Jest to nazwa pojęcia filozoficznego, określającego człowieka jako byt w pełni władający sobą i otoczeniem.
httpv://www.youtube.com/watch?v=AvggWswVP9c

Sam-Il
33 ruchy. Nazwa pochodzi od nazwy ruchu narodowowyzwoleńczego zawiązanego 1 marca 1919 r. Był to największy narodowy ruchu niepodległościowego Koreańczyków przeciwko cesarskiej Japonii. 33 ruchy w układzie odpowiadają 33 patriotom – założycielom Ruchu 1 Marca.
httpv://www.youtube.com/watch?v=kfUOU92ethE

Yoo-Sin
68 ruchów
Było to nazwisko generała Kim Yoo Sin, naczelnego wodza z czasów dynastii Silla. Generał odgrywał ważną rolę w połączeniu państw Goguryeo i Baekje przez Silla. 68 ruchów nawiązuje do ostatnich dwóch cyfr roku 668, w którym trzy królestwa zostały zjednoczone. Pozycja gotowości ma nasuwać skojarzenie z mieczem trzymanym raczej po prawej niż po lewej stronie, symbolizującym błąd Yoo Sina przestrzegania królewskich rozkazów walki z pomocą zagranicznych sił zbrojnych (chińska dynastia Tang) przeciw swojemu własnemu ludowi (Goguryeo i Baekje).
httpv://www.youtube.com/watch?v=Hh78kUHoTxA

Choi-Yong
46 ruchów
Nazwa pochodzi od nazwiska naczelnego wodza Choi Yong z czasów dynastii Koryo (XIV wiek).
httpv://www.youtube.com/watch?v=UGcbCeQyksY

Yon-Gae
49 ruchów
Od nazwiska generała z czasów dynastii Koguryo, Yon Gae Somoon (VII wiek n.e.).
httpv://www.youtube.com/watch?v=9WaIlVkCWDM

Ul-Ji
42 ruchy
Ul-ji nosi nazwę po generale Eulji Mundeok, który z powodzeniem bronił Goguryeo przeciw inwazji Sui przeprowadzonej przez milion żołnierzy dowodzonych przez Yang Je w roku 612. Z pomocą taktyki partyzanckiej polegającej na ataku i ucieczce, był w stanie zniszczyć większość sił wroga. Układ kroków tej formy odpowiada jego nazwisku. 42 ruchy odpowiadają wiekowi autora, gdy opracował on ten układ.
httpv://www.youtube.com/watch?v=GKMhqmzG1y8

Moon-Moo
61 ruchów
Nazwa na cześć 30. króla dynastii Silla (VII wiek n.e.).
httpv://www.youtube.com/watch?v=nnKNrv_sWRQ
httpv://www.youtube.com/watch?v=7NWBYpuSDtQ

So-San
72 ruchy
Nazwa pochodzi od pseudonimu mnicha Choi Hyong Ung z czasów dynastii Lee (przełom XVI i XVII wieku), twórcy klasztornych sił zbrojnych dla wsparcia działań wojennych, zmierzających do odparcia najazdu Japończyków na półwysep (1692).
httpv://www.youtube.com/watch?v=neev_YAAgDQ

Se-Jong
24 ruchy
Nazwa pochodzi od największego króla koreańskiego, wynalazcy alfabetu koreańskiego w 1443 r.
httpv://www.youtube.com/watch?v=KbLf1KELSzo

Tong-Il
56 ruchów
Dosłownie „zjednoczenie” – wyraża pragnienie połączenia się podzielonego od 1945 r. kraju.
httpv://www.youtube.com/watch?v=yNmgJFwstMM