Etykieta i zasady

Wszyscy trenujący Taekwon-Do muszą zachowywać się zgodnie z określoną etykietą oraz stosować się do zasad i regulaminów. Oto główne z nich.

 

Zasady, wg których postępuje ćwiczący Taekwon-Do:


  • Będę uprzejmy w dojang, na ulicy i w domu.
  • Będę punktualny i będę szanował starszych wiekiem i stopniem.
  • W czasie zajęć Taekwon-Do będę się skupiał wyłącznie na treningu.
  • Będę utrzymywał ciało i dobok (strój treningowy) w czystości i gotowości.
  • Będę ćwiczył wytrwale aż do osiągnięcia doskonałości w sztuce walki.
  • Nie będę używał umiejętności Taekwon-Do nabytych w dojang poza nią, za wyjątkiem niezbędnej i uzasadnionej samoobrony.

 

O taekwondo-2

 

Przed treningiem


Powitania poza dojang: Gdy ćwiczący spotkają się poza dojang, obowiązują ogólne zasady dobrego wychowania.
Nie ma potrzeby stawania w Charyot Sogi i wykonywania ukłonu.
Wystarczy „dzień dobry” do osób starszych lub „cześć” w przypadku uczniów w podobnym wieku.

Powitania:
  Gdy mamy założony dobok, zawsze wymieniamy się ukłonami ale tylko gdy widzimy się pierwszy raz danego dnia przed treningiem. Nie ma potrzeby kłaniać się sobie za każdym razem gdy na kogoś popatrzymy.
Osoba z niższym stopniem kłania się pierwsza jeśli uczniowie są w podobnym wieku.
Jeśli natomiast masz wyższy stopień i mniej lat niż starszy (dorosły) adept TKD – pozdrów lub ukłoń się pierwszy.
Zadzieranie nosa to kiepska umiejętność. Bądź uprzejmy!

Szatnie: Określone zasady obowiązują wszystkich ćwiczących również w szatniach.
Wszyscy trenujący pamiętają o zasadach bezpieczeństwa!
Nie przeszkadzają innym się przebierać. Gdy już są przebrani, wychodzą z szatni i czekają na instruktora (rozpoczęcie treningu) lub spokojnie opuszczają budynek (zakończenie).

Zakazane jest bieganie w szatniach, bójki czy przepychanki.
Zakazane jest bieganie w budynku szkoły w której znajduje się dojang.
Jesteśmy tu gośćmi i obowiązuje nas regulamin szkoły.

W szkole chodzimy w obuwiu zmiennym (klapki).
Rodzice i opiekunowie grup dziecięcych czekają na swe pociechy na ławeczkach przy szatniach.
Za zachowanie dzieci w szatniach odpowiadają rodzice
Prosimy pamiętać by dzieci skorzystały z toalet przed treningiem – bardzo to usprawni prowadzenie zajęć.

 

O taekwondo-2

 

Strój i …


Dobok: W sali ćwiczymy w białym stroju (dobok), który musi być zawsze czysty i schludny.
Biały kolor doboku oznacza m.in. czystość intencji adepta TKD.
Trudno skupić się na treningu gdy osoba obok „zapomniała” o podstawowej higienie osobistej czy też nie zadbała o świeżość doboku… Szybko dojrzewający chłopcy czasem zapominają… a przecież wszystkim będzie przyjemniej. Naprawdę.
Trenujemy boso lub w specjalnym obuwiu (w przypadku np. skaleczenia stopy itp.).
Zapewne to oczywiste: jednak należy pamiętać o skracaniu paznokci. Nie chcemy być skaleczeni podczas kopnięć czy chwytów.

Tarcza klubowa:
Każdy trenujący w naszym klubie z dumą prezentuje tarczę klubową (błękitno-biała) naszytą na prawym rękawie doboku poniżej barku. W przypadku gdy znajduje się tam logo producenta doboku – tarczę naszywamy na logo.

Stopnie (pasy): Każdy trenujący nosi odpowiedni kolor pasa uzyskany podczas egzaminu, zawiązany w odpowiedni sposób tak, by końce pasa były równe a węzeł znajdował się na środku. Dodatkowe oznaczenia stopni (belki lub w przypadku czarnych pasów rzymskie cyfry) znajdują się po lewej stronie pasa (patrząc w dół na swój zawiązany pas).
Kolorowe pasy oznaczają stopnie uczniowskie: od najniższego 10 Gup do najwyższego 1 Gup.
Czarne pasy oznaczają stopnie mistrzowskie: od najniższego I Dan do najwyższego IX Dan.

 

O taekwondo-2

 

Trening


Bądź na czas! Punktualność to szacunek dla instruktora oraz innych ćwiczących. Bądź punktualny!
Dzieci w pełni zależne są od rodziców – i nie mają wpływu na np. „korki”…
Starsi… no cóż…
Bądźcie lepiej zorganizowani bo powtarzające się spóźnienia będą odpowiednio „nagradzane”.
Ciągłe spóźnianie to oznaka braku szacunku. Dla własnego czasu również…

W dojang: Dojang to sala treningowa gdzie doskonalimy sztukę walki taekwon-do oraz budujemy harmonię ducha i ciała.
Wchodząc i wychodząc z dojang stajemy w progu i kłaniamy się w pozycji charyot sogi (zawsze przodem do sali).
Ukłonem oddajemy szacunek twórcy Taekwon-Do (Generałowi Choi Hong Hi) oraz instruktorowi.

Rozpoczęcie treningu:
Instruktor stoi przed grupą stojącą w jednym lub kilku szeregach.
Ćwiczący szybko ustawiają się na zbiórce od najstarszego stopniem do najniższego stopnia.
Jeśli Twój strój (dobok) jest niekompletny – stajesz na końcu grupy.

Wszyscy (również osoby obserwujące trening) stoją zwróceni w kierunku instruktora.
Osoba najwyższa stopniem – pierwsza z prawej strony – wydaje komendę:
„Charyot! Bo Sabum nim ge – Kyonge!” – dla instruktorów od I Dan do III Dan.
„Charyot! Sabum nim ge – Kyonge!” – dla instruktorów od IV Dan do VI Dan
„Charyot! Sahyum nim ge – Kyonge!” – dla instruktorów VII Dan i VIII Dan.
Wszyscy uczniowie kłaniają się instruktorowi.

Telefony:

O ile nie jest to konieczne, prosimy by telefony były wyciszone i bez wibracji. Jeśli czekacie na wiadomość… nie skupiacie się na treningu. Oczywiście zdarzają się przypadki losowe gdy koniecznym jest odebranie przychodzącego połączenia – prosimy pamiętać o zgłoszeniu takiej sytuacji instruktorowi przed treningiem.

Trening:

W dojang należy wykonywać polecenia instruktora oraz zachowywać się cicho i spokojnie.
Nie rozmawiamy, nie komentujemy, nie przeszkadzamy w prowadzeniu treningu.
Nie naśmiewamy się z innych. Ty kiedyś też tego nie umiałeś (-aś).
Pamiętaj: Jeśli coś nie wychodzi = próbujemy jeszcze raz! Do skutku.

Ukłony podczas ćwiczeń:
Gdy zaczynamy ćwiczyć w parach lub grupach, kłaniamy się partnerowi (partnerom).

Instruktor tłumaczy:
Na treningu zawsze odwracamy się w stronę instruktora – gdy coś tłumaczy (np.  jeśli chodzi między rzędami ćwiczących).
Otrzymujesz instrukcję lub poradę od instruktora: podziękuj ukłonem. Zawsze bądź uprzejmy (-a).

Pytania w trakcie treningu: O ile nie ma zapytania ze strony instruktora: „Czy są pytania do tej techniki?” – wszelkie pytania należy zgłaszać pod koniec treningu.
Jeśli jest jakaś pilna sprawa podchodzimy do instruktora, wykonujemy ukłon i przedstawiamy sprawę.
Nie krzyczymy z drugiego końca sali.

Dzieci pytają
: maluszki podnoszą rękę i czekają na zezwolenie instruktora.

Napoje:
Pijemy wyłącznie w czasie przerw. Po kilku łykach ćwiczący szybko wracają na swoje miejsca.
W dojang nie jemy!

Gdy podajemy coś:
Gdy podajemy coś instruktorowi czy partnerowi: podajemy to oburącz!
TKD jest Koreańską sztuką walki i pewne zachowania muszą być zgodne z tradycją.

Tarcze i packi:
Gdy należy wziąć np. tarcze do ćwiczeń, zazwyczaj przynosi i odnosi je osoba z niższym stopniem.
Pamiętaj: Zawsze stosuj zasady dobrego wychowania.
Może tym razem to Twoja kolej? ?
Sprzęt pomocny w treningu jest podawany – nie rzucany drugiej osobie.

Sparingi:
W trakcie sparingów kłaniamy się sobie przed i po zakończonej walce.
Przed każdą walką dotykamy się rękawicą o rękawicę partnera na znak szacunku.
Każdorazowo stosujemy zasadę samokontroli uwzględniając stopień, wiek i umiejętności osoby która z nami sparuje.
Oczywiście TKD jest kontaktowe więc zdarzają się sytuacje użycia większej siły – przepraszamy wtedy podając rękawice do dotknięcia.

Walka sportowa (Banjau Matsogi).
Techniki wykonywane z wyczuciem i pełną kontrolą: kopnięcia i uderzenia tylko w przód korpusu i głowy.
Za kopnięcia i uderzenia poniżej pasa, w plecy i tył głowy są udzielane ostrzeżenia i w efekcie odejmowane punkty.

Walka wolna (Jaju Matsogi).
Wszystko jest dozwolone z wyczuciem kontrolą! (rzuty, podcięcia, dźwignie, trzymania, techniki na wszystkie strefy).

Zakończenie treningu:
Na zakończenie ceremonia powtarza się:
Instruktor stoi przed grupą stojącą w jednym lub kilku szeregach.
Ćwiczący szybko ustawiają się na zbiórce.
Wszyscy (również osoby obserwujące trening) stoją zwróceni są w kierunku instruktora.
Osoba najwyższa stopniem – pierwsza z prawej strony – wydaje komendę:
„Charyot! Bo Sabum nim ge – Kyonge!” – dla instruktorów od I Dan do III Dan.
„Charyot! Sabum nim ge – Kyonge!” – dla instruktorów od IV Dan do VI Dan.
„Charyot! Sahyum nim ge – Kyonge!” – dla instruktorów VII Dan i VIII Dan.
„Charyot! Saesong nim ge – Kyonge!” – dla instruktora ze stopniem IX Dan.
Wszyscy uczniowie kłaniają się instruktorowi.

Następnie druga w kolejności osoba stojąca w rzędzie uczniów wydaje komendy:

„Kooro Tora! (zwrot w prawo) Sonbe nim Ge – Kyonge!” – co oznacza ukłon dla najstarszego stopnia uczniowskiego obecnego w grupie lub:
„Kooro Tora! (zwrot w prawo) Bo Sabum nim ge – Kyonge!” – co oznacza ukłon dla stopnia mistrzowskiego (I-III Dan obecnego w grupie)

W przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych – wszystkie komendy wydaje instruktor.

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy w rytm liczenia w języku koreańskim.