Won Hyo

Won-Hyo

28 ruchów

Nazwa układu wywo­dzi się od mni­cha bud­dyj­skiego żyją­cego w VII wieku w dyna­stii Silla. Dopro­wa­dził on do przy­ję­cia bud­dy­zmu jako głów­nej reli­gii w Korei.

I 170x200 Won Hyo