Yon-gae

Yon-Gae
49 ruchów
Od nazwi­ska gene­rała z cza­sów dyna­stii Kogu­ryo, Yon Gae Somoon (VII wiek n.e.).