Kwang-gae

Kwang-Gae
39 ruchów
Nazwa pocho­dzi od dzie­więt­na­stego króla dyna­stii Kogurjo Kwang-Gae-Toh-Wang, który odzy­skał utra­cone tery­to­rium Korei, z dużą czę­ścią Man­dżu­rii włącznie.