Ge-baek

Ge-Baek
44 ruchy
Nazwi­sko wiel­kiego gene­rała z cza­sów dyna­stii Pek­dze (VII w n.e.).