Choi-yong

Choi-Yong
46 ruchów
Nazwa pocho­dzi od nazwi­ska naczel­nego wodza Choi Yong z cza­sów dyna­stii Koryo (XIV wiek).