Do San

Do San

24 ruchy

Nazwa jest pseu­do­ni­mem kore­ań­skiego patrioty Ahn Chang Ho, który całe życie poświę­cił sze­rze­niu edu­ka­cji oraz walce o nie­pod­le­głość Korei

Z 200x163 Do San