Dan Gun

Dan-Gun

21 ruchów

Nazwa pocho­dzi od świę­tego Dan Gun Wang­gom, który jest uwa­żany za legen­dar­nego zało­ży­ciela Korei.

 

I 170x200 Dan Gun