KUP 5

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz:

1. układy:
* od Chon-Ji do Won-Hyo
* znajomość układu Yul-Gok

2. techniki ręczne:
* Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
* Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
* Gunnun So Ap Palkup Taerigi
* Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
* Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
* Dwimyo Jirugi
* Dwimyo I-jung Jirugi

3. techniki nożne:
* Bandae Dollyo Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So
* Dwimyo Bandae Goro Chagi – wykonywane w pozycji Niunja So

4. walki:
* Ilbo Matsogi – 10 elementów
* Hosin-sul – 8 elementów

5. ocena sprawności fizycznej
* test gibkości i siły

6. teoria
* wiedza o Taekwon-do