KUP 4

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6 i 5 Kup oraz:

1. układy:
* od Chon-Ji do Yul-Gok
* znajomość układu Joong-Gun

2. techniki ręczne:
* Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
* Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
* Niunja So Bandae Kaunde Jirugi
* Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi
* Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi
* Gunnun So Sang Dwijibo Jirugi
* Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
* Gunnun So We Palkup Taerigi
* Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi
* Gojung So Digutja (Mongdung-I) Makgi
* Dwimyo Dung Joomuk Yop Taerigi

3. techniki nożne:
* Dwimyo Bandae Dollyo Chagi

4. walki:
* Ilbo Matsogi – 10 elementów
* walka wolna bezkontaktowa – bez sprzętu
* Hosin-sul – 10 elementów

5. rozbicia – test skuteczności technik
* Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą
w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
* Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 3 osobami,
kobiety ponad 2 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
* Gunnun So Ap Joomuk Jirugi – 1 deska (mężczyźni)
* Niunja So Sonkal Yop Taerigi – 1 deska (kobiety)
* Apcha Busigi – 2 deski
* Yopcha Jirugi – 2 deski
* egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z
testów siły, w tym jedno rozbicie ręką)

6. ocena sprawności fizycznej
* test gibkości i siły

7. teoria
* wiedza o Taekwon-do