KUP 10

1.formy
*znajomość Saju Jirugi – w obu kierunkach
*znajomość Saju Makgi – w obu kierunkach

2.pozycje:
*Charyot Sogi
*Narani Junbi Sogi

3.techniki
ręczne:

*Narani So Kaunde Jirugi
*Gunnun So Kaunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
*Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
*Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu
*Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi – wykonywane w poruszaniu

4.techniki
nożne:

*Apcha Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
*Golcho Olligi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
*Apcha Busigi – wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
*Dollyo Chagi – wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So

5.walki:
*Sambo Matsogi – bez partnera, 2 elementy

6.ocena
sprawności fizycznej:

*test gibkości i siły

7.teoria
*wiedza o Taekwon-do