KUP 1

Wszystkie elementy z zakresu od 10 do 2 Kup oraz:

1. układy:
* od Chon-Ji do Hwa-Rang
* znajomość układu Choong-Moo

2. techniki ręczne:
* Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi – w miejscu
* Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi – w miejscu i w ruchu
* Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi
* Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
* Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi
* Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi
* Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi

3. techniki nożne:
* Goro + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
* Yopcha Jirugi (po obrocie) – I-jung Chagi
* Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi – Yonsok Chagi
* Mikulmyo Goro Chagi – technika ze ślizgiem
* Mikulmyo Naeryo Chagi – technika ze ślizgiem

4. walki:
* walka wolna
* walka tradycyjna – zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu,
min. 15 elementów
* Hosin-sul – 10 elementów, w tym 2 w parterze

5. rozbicia – test skuteczności technik
* Dwimyo Nopi Apcha Busigi – l deska, zasięg w pełni wyprostowanej
ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
* Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi – 1 deska, mężczyźni ponad 6 osobami,
kobiety ponad 5 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
* Dwimyo Goro Chagi – 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji
z równowagą
* Dwimyo Yopcha Jirugi – 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w
pozycji z równowagą
* Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°)
* Niunja So Sonkal Yop Taerigi
* Bandae Dollyo Chagi – 2 deski
* Dwimyo Apcha Busigi – 2 deski
* egzaminator wybiera 6 rozbić (w tym min. jedno rozbicie ręką)

6. ocena sprawności fizycznej
* test gibkości i siły

7. teoria
* wiedza o Taekwon-do