IV DAN

Wymagania na stopień mistrzowski IV Dan w Taekwon-do ITF

 1. Tul (formy)
  znajomość układów formalnych od Chon-Ji do Choi-Yong Tul

 2. Matsogi (sparring):
  Yaksok Matsogi (Sambo, Ibo, Ilbo: – Makumyo, – Pihamyo, – Dwimyo)
  Mobum Matsogi (Dwimyo)
  Jayu Matsogi

 3. Hosinsul (samoobrona):
  elementy zadane przez egzaminatora

 4. Tukgi (techniki specjalne)
  Dwimyo Nopunde 
  Bituro Chagi (240 cm wysokości)
  Dwimyo I-jung Dollyo
  Chagi (2 deski)
  Dwimyo Yopcha Jirugi
  Biturochago Dollyo Chagi (3 deski)
  Dwio Dolmyo (360 stopni) Nomo Yopcha Jirugi (6 osób, 70 cm wys.) mężczyźni (4 osoby, 50 cm wys.) kobiety
 5. Wee Ryok (testy siły)
  Ap Palkup Taerigi (3 x 2 cm = 6 cm – mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm – kobiety)
  Goro Chagi (2 x 2 cm = 4 cm – mężczyźni) (2 cm – kobiety)

 6. Teoria:
  wiedza o Taekwon-do,
  teoria Taekwon-do,
  nomenklatura,
  metodyka nauczania Taekwon-do w zakresie 10-1 Kup