III DAN

Wymagania na stopień mistrzowski III Dan w Taekwon-do ITF

 1. Tul (formy)
  znajomość układów formalnych od Chon-Ji do Ju-Che Tul

 2. Bal Gisool (techniki nożne):
  yonsok sambang chagi (zadane przez egzaminatora)
  mikulmyo yonsok sambang chagi (zadane przez egzaminatora)
  twimyo samjung chagi (zadane przez egzaminatora)

 3. Matsogi (sparring):
  ilbo matsogi
  mobum matsogi (dwimyo)
  jayu matsogi

 4. Hosinsul (samoobrona):
  uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora
  obrony przed atakami (wyznaczonymi przez egzaminatora)
  obrony przed atakami nożem (wyznaczonymi przez egzaminatora)

 5. Tukgi (techniki specjalne)
  twimyo nopunde bituro chagi (230 cm wysokości)
  twimyo (360 stopni) bandae dollyo chagi (190 cm wysokości)
  twimyo yopcha jirugi – dwitcha jirugi (150 cm wysokości, 2 deski)
  twio dolmyo (360 stopni) nomo yopcha jirugi (5 osób, 70 cm wys.) mężczyźni (3 osoby, 50 cm wys.) kobiety

 6. Wee Ryok (testy siły)
  sonkaldung anuro taerigi (3 x 2 cm = 6 cm – mężczyźni) (2 cm – kobiety)
  bituro chagi (kaunde) – (2 x 2 cm = 4 cm – mężczyźni) (2 cm – kobiety)
  twio dolmyo (180 stopni) yopcha jirugi (3 x 2 cm = 6 cm – mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm – kobiety)

 7. Teoria:
  wiedza o Taekwon-do,
  teoria Taekwon-do,
  nomenklatura