I DAN

Wymagania na stopień mistrzowski I Dan w Taekwon-do ITF

 1. Tul (formy)
  znajomość układów formalnych od Chon-Ji do Choong-Moo Tul
 2. Bal Gisool (techniki nożne):
  samjung chagi(zadane przez egzaminatora)
  mikulmyo samjung chagi (zadane przez egzaminatora)
  twio dolmyo (360 stopni) chagi (zadane przez egzaminatora)
  twimyo i-jung chagi (zadane przez egzaminatora)

 3. Matsogi (sparring):
  yaksok matsogi (sambo, ibo, ilbo – makumyo)
  jayu matsogi

 4. Hosinsul (samoobrona):
  uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora

 5. Tukgi (techniki specjalne)
  twimyo ap joomuk i-jung jirugi (2 deski)
  twimyo nopi apcha bushigi (230 cm wysokości)
  twimyo dollyo chagi (2 m wysokości)
  twimyo bandae dollyo chagi (180 cm wysokości)
  twimyo nomo yopcha jirugi (7 osób, 70 cm wys. – mężczyźni), (6 osób, 50 cm wys. – kobiety)

 6. Wee Ryok (testy siły)
  ap joomok jirugi (2 x 2 cm = 4 cm – mężczyźni)
  sonkal yop taerigi (2 x 2 cm = 4 cm – kobiety)
  dollyo chagi (2 x 2 cm = 4 cm – mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm – kobiety)
  yopcha jirugi (3 x 2 cm = 6 cm – mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm – kobiety)
 7. teoria:
  wiedza o Taekwon-do,
  teoria Taekwon-do,
  nomenklatura