Szkolenia

O taekwondo-2 Szkolenie z Jarosławem Suską VII Dan, 9-10.11.2019, Łódź. link
O taekwondo-2 Szkolenie z Jerzym Jedutem VIII Dan, 21-22.09.2019, Stęszew k. Poznania. link
O taekwondo-2 Szkolenie stopni uczniowskich oraz kadry Filipin z Mariu­szem Stec­kie­wi­czem VII Dan, 08.2019 /Davao, Filipiny.
Członek komisji egzaminującej na stopnie Dan.
O taekwondo-2 Szkolenie z Mariu­szem Stec­kie­wi­czem VII Dan, 08.2019 /Ho Chi Minh City, Wietnam.
O taekwondo-2 Szkolenie ze Zbiegniewem Sempem VII Dan i Wojciechem Zdanuczykiem VII Dan, 14-15.06.2019 Lublin. link
O taekwondo-2 Szkolenie z Jerzym Jedutem VIII Dan oraz Frankiem Vanberghen IX Dan, 22-23.02.2019, Wrocław.
O taekwondo-2 Szkolenie z Jarosławem Suską VII Dan, 10-11.11.2018, Łódź. link
O taekwondo-2 Szkolenie z Jerzym Jedutem VIII Dan, 9-10.03.2018, Wrocław.
O taekwondo-2 Szkolenie z Jarosławem Suską VII Dan, 4-5.11.2017, Łódź. link
O taekwondo-2 Międzynarodowe szkolenie z Paulem Weilerem IX Dan.
Członek komisji egzaminującej na stopnie Dan. 16-17.09.2017 Ricany (k. Pragi), Czechy.
O taekwondo-2 Szkolenie z Jerzym Jedutem VIII Dan, 24-25.03.2017, Wrocław.
O taekwondo-2 Szkolenie z Jarosławem Suską VI Dan, 5-6.11.2016, Łódź. link
O taekwondo-2 IIC – międzynarodowy kurs instruktorski, 27-29.05.2016, Warszawa.
Szkolenie z mistrzami Marano IX Dan, Kim Ung Lan IX Dan, Weiler IX Dan.
O taekwondo-2 Szkolenie z Jarosławem Suską VI Dan, 28-29.11.2015, Łódź.
O taekwondo-2 Szkolenie z Mariu­szem Stec­kie­wi­czem VII Dan, 08.2015 /Ho Chi Minh City, Wietnam.
O taekwondo-2 IIC – mię­dzy­na­ro­dowy kurs instruk­tor­ski,14–16.11.2014 Treviso (k. Wenecji), Włochy.
Szkolenie z mistrzami Marano IX Dan, Kim Ung Lan IX Dan oraz Bos IX Dan.
O taekwondo-2Szkolenie z Jarosławem Suską VI Dan 8-9.11.2014 Łódź.
Szkolenie z Mariu­szem Stec­kie­wi­czem VII Dan i kadrą Wiet­namu /24–27.10.2013, Mistrzo­stwa Świata/ Beni­dorm, Hisz­pa­nia
IIC – mię­dzy­na­ro­dowy kurs instruk­tor­ski, 27–29.09.2013 Warszawa.
Szkolenie z mistrzami Marano IX Dan, Kim Ung Lan IX Dan oraz Bos IX Dan.
Szkolenie z Mariu­szem Stec­kie­wi­czem VI Dan i kadrą Wiet­namu /08.2013, Ho Chi Minh City, Wiet­nam.
Cykl szkoleń z mistrzami Bujin­kan (Ninjutsu) m.in.: Soke Masaaki Hatsumi, Shiraishi Sensei, Noguchi Sensei, Nagato Sensei, Somea Sensei / Tokio, Japo­nia, 05. 2012.
Szkolenie z mistrzami i instruk­to­rami Taekwon-Do pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wego szko­le­nia Tul­Tour 1, 06/07.2011 Korea.
IIC – mię­dzy­na­ro­dowy kurs instruk­tor­ski, 26-29.11.2010, Tron­dheim, Nor­we­gia.
Szkolenie z mistrzami Marano IX Dan, Bos IX Dan oraz Tomaz Barada V Dan — 3x MŚ i 6 x ME w wal­kach.
IIC –  mię­dzy­na­ro­dowy kurs instruk­tor­ski,22–24.01.2010 Warszawa.
Szkolenie z mistrzami Marano IX Dan, Traj­ten­berg IX Dan oraz Bos VIII Dan. Egzamin na V Dan.
IIC – mię­dzy­na­ro­dowy kurs instruk­tor­ski, 19–21.10.2007 Wiedeń, Austria.
Szkolenie z mistrzami Tran IX Dan, Bos VIII Dan, Marano IX Dan, Traj­ten­berg IX Dan.
IIC – mię­dzy­na­ro­dowy kurs instruk­tor­ski  07-09.10.2005 Lublin.
Szkolenie z mistrzami Tran IX Dan, Bos VIII Dan, Marano IX Dan, Traj­ten­berg IX Dan. Egzamin na IV Dan.
IIC – mię­dzy­na­ro­dowy kurs instruk­tor­ski 22-24.10.2004 Steenokkerzeel (k. Brukseli), Belgia.
Szkolenie z mistrzami Tran IX Dan, Bos VIII Dan, Marano IX Dan, Traj­ten­berg IX Dan, Van Binh IX Dan.
Szkolenie z Janem Ram­boer V Dan Bujin­kan Toga­kure Ryu Nin­jutsu 22-23.10.2004 Bruk­sela, Bel­gia.
IIC – międzynarodowe szkolenia z Twórcą Taekwon-Do: gen. Choi Hong Hi IX Dan:
* 15-17.12.1997 War­szawa
* 1-3.10.1999 Zakopane
Szkolenie z pre­zy­den­tem USTF — Char­les Sereff VIII Dan (obec­nie IX Dan), 11.1996 New York, USA.
Szkolenie z tre­ne­rem repre­zen­ta­cji USA — Fredd Akrad VI Dan (obec­nie IX Dan), 11.1996 New York, USA.
Szkolenia z instruk­to­rem kore­ań­skim — Kim Jong Su VI Dan — wie­lo­krot­nie w latach 1993– 1999
Szkolenia z mistrzem kore­ań­skim Ri Myong Chol VII Dan — wielokrotnie
Szkolenia z sze­fem wyszko­le­nia PZTKD — Jerzym Jedu­tem (obecnie VIII Dan) — wie­lo­krot­nie od 1994 roku
Szkolenia z mistrzem Ju-Jitsu, Dai-Shihan Kyoshi, Krzysz­to­fem Kon­dra­to­wi­czem (wów­czas VII Dan) — 1992, 1993