Stopnie w Taekwon-Do

W TAEKWON – DO poziom ćwiczącego, oznaczony jest odpowiednim kolorem pasa noszonym na stroju do treningu. Celem jest umiejscowienie każdego z ćwiczących na określonym etapie opanowania i zagłębienia TKD.

Zdobywanie stopni jest swoistą rywalizacją stanowiącą bodziec do intensywniejszej pracy.
Skala promocji dzieli się na 19 stopni: od 10 Kup do 9 Dan. Stopnie uczniowskie rozpoczynają się stopniem 10 Kup, kończą 1 Kup, zaś stopnie Dan od 1-szego do najwyższego 9-tego Dan’a.

Dlaczego w TAEKWON – DO najwyższym stopniem jest 9 Dan?

Cyfra 9 jest nie tylko najwyższą liczbą pojedynczą, jest także wielokrotnością liczby 3. W krajach wschodu liczba “3” jest bardzo szanowana – w terminologii koreańskiej oznacza króla.

Zapisuje się ją jako trzy poziome kreski jedna nad drugą. Górna linia oznacza niebo, środkowa śmiertelników, a dolna ziemię.

Wierzono, że osoba, która zasłużyła się dla swojej Ojczyzny, ludzi i Boga i zdołała dojść do porozumienia ze wszystkimi czynnikami, może ubiegać się o tron, symbol Króla wygląda jak znak trójki. Cyfra 3 pomnożona przez siebie daje 9, to dla tego 9 Dan jest stopniem “najwyższym z wysokich”.

Stopniom uczniowskim przyporządkowany jest odpowiedni kolor pasa. Poszczególne kolory pasów zostały wybrane świadomie i w przeszłości wskazywały na pozycję zajmowaną w społeczeństwie.

W TAEKWON – DO została utrzymana hierarchia kolorów, a oto ich znaczenie:


 • 10 cup – biały pas, oznacza czystość i niewinność adepta, który dopiero zaczął trening;

 • 9 cup – biały pas z żółtą belką, belka oznacza kolejny stopień wtajemniczenia;

 • 8 cup – żółty pas, oznacza ziemię, z której roślina puściła pędy;

 • 7 cup – żółty pas z zieloną belką;

 • 6 cup – zielony pas, symbolizuje wzrost rośliny (rosnące umiejętności ćwiczącego);

 • 5 cup – kolejna belka, tym razem niebieska na zielonym pasie;

 • 4 cup – niebieski pas, oznacza niebo, w kierunku którego roślina rozrasta się w potężne drzewo;

 • 3 cup – niebieski pas z czerwoną belką;

 • 2 cup – czerwony pas, oznacza niebezpieczeństwo,  wysokie umiejętności ćwiczącego;

 • 1 cup – ostatni stopień uczniowski, czarna belka na czerwonym pasie;

 • 1-9 Dan – stopnie mistrzowskie. To przeciwieństwo bieli. Symbolizuje biegłość i dojrzałość ćwiczącego oraz mistrzowskie opanowanie podstawowych technik Taekwon-Do (I Dan). Informuje, że jego posiadacz jest nieczuły na strach i ciemność.

 

Oto co oznaczają poszczególne stopnie mistrzowskie:

 • I do III Dan – BOOSABUM NIM (młodszy Instruktor),
 • IV – VI Dan – SABUM NIM (instruktor klasy międzynarodowej),
 • VII-VIII Dan – SAHYUM NIM (Mistrz),
 • IX Dan – SASEONG NIM (Wielki Mistrz).