Sprawdź swoją wiedzę

Results

Gratulacje! Zdałeś test.
Niestety, musisz się jeszcze poduczyć.
Dalej

#1. Dla­czego przy wej­ściu i wyj­ściu wyko­nuje się ukłon?

Zastanów się jeszcze raz nad odpowiedzią.

Dalej

#2. Jak się nazywa sala tre­nin­gowa?

Zastanów się jeszcze raz nad odpowiedzią.

Dalej

#3. Jak się nazywa ojciec Taekwon-do?

Zastanów się jeszcze raz nad odpowiedzią.

Sprawdź