Sprawdź swoją wiedzę

Dalej

#1 Dla­czego przy wej­ściu i wyj­ściu wyko­nuje się ukłon?

Zastanów się jeszcze raz nad odpowiedzią.

Dalej

#2 Jak się nazywa ojciec Taekwon-do?

Zastanów się jeszcze raz nad odpowiedzią.

Dalej

#3 Jak się nazywa sala tre­nin­gowa?

Zastanów się jeszcze raz nad odpowiedzią.

Sprawdź

Results

Gratulacje! Zdałeś test.

Niestety, musisz się jeszcze poduczyć.