PLAN 2014 i 2015

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA PIĄTEK
16:30–17:15
TYGRYSKI
DZIECI 5–6-7 LAT
POCZĄTKUJĄCESALKA 102 / I PIĘTRO
16:30–17:15
DZIECI
8–9-10 LAT
POCZĄTKUJĄCESALKA 102 / I PIĘTRO
16:30–17:15
TYGRYSKI
DZIECI 5–6-7 LAT
POCZĄTKUJĄCESALKA 102 / I PIĘTRO
16:30–17:15
DZIECI
8–9-10 LAT
POCZĄTKUJĄCESALKA 102 / I PIĘTRO
17:20–18:15 102
DZIECI 10 GUP
BIAŁE PASY

SALKA 102 / I PIĘTRO

 

17:20–18:15 102
DZIECI 8 GUP
ŻÓŁTE PASY

SALKA 102 / I PIĘTRO

 

17:20–18:15
DZIECI 10 GUP
BIAŁE PASY

SALKA 102 / I PIĘTRO

 

17:30–18:30
DZIECI 8 GUP
ŻÓŁTE PASY

AULA GIMNAZJUM I PIĘTRO

18:30–19:30
MŁODZIEŻ SZKOLNA i
DOROŚLI
POCZĄTKUJĄCY

AULA GIMNAZJUM I PIĘTRO

18:20–19:20
MŁODZIEŻ 7 i 6 GUP
ŻÓŁTO–ZIELONE+ZIELONE
+ ŻÓŁTA BELKA

SALA GIMNASTYCZNA

 

18:30–19:30
MŁODZIEŻ SZKOLNA i
DOROŚLI
POCZĄTKUJĄCY

SALA GIMNASTYCZNA

 

18:30–19:30
MŁODZIEŻ 7 i 6 GUP
ŻÓŁTO–ZIELONE I ZIELONE
+ ŻÓŁTA BELKA

AULA GIMNAZJUM I PIĘTRO

 

19:30–20:30
GRUPA 5 GUP
ZIELONONIEBIESKIE
ZAAWANSOWANI

SALA GIMNASTYCZNA

 

19:30–20:20
SAMOOBRONA KOBIET
* (zapisy!)

SALKA 102 / I PIĘTRO

 

19:30–20:30
GRUPA 5 GUP
ZIELONONIEBIESKIE
ZAAWANSOWANI

SALA GIMNASTYCZNA

 

19:30–20:30
ZAAWANSOWANI

 

 

Wej­ście do sali
gim­na­stycz­nej (2 szat­nie — par­ter) oraz salki 102 (2 szat­nie — 1
pię­tro) od strony basenu –prawa strona Gim­na­zjum 4.

* Ze względu na moż­li­wo­ści cza­sowe tre­nu­ją­cego, ist­nieje moż­li­wość dołą­cze­nia do innej grupy.