Jakub Jegliński Mistrzem TKD!

Z przyjemnością informujemy że w sobotę 20 czerwca 2020 r. Jakub Jegliński, główny instruktor w naszym klubie,
pozytywnie zdał egzamin na stopień VII Dan i uzyskał tytuł Mistrza.
Gratulujemy! 🙂
Egzamin odbył się tuż po otwarciu granic (Covid 19), w dojang klubu Taekwon-Do „DO QUADRAT” przy Chemnitzer Str. 32. w Dortmundzie (Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy).

Komisji egzaminacyjnej przewodniczył Wielki Mistrz Ung Kim Lan – IX Dan. Asystował mu Wielki Mistrz Rolf Becking – IX Dan (dyrektor techniczny ITF Deutschland).
* zgodnie z regulaminami ITF, egzaminy dla wysokich stopni mistrzowskich muszą być przeprowadzane w obecności 2 posiadaczy IX Dan.

Egzamin rozpoczął się o 12:30 układami. Komisja wymagała wykonania czterech układów mistrzowskich (w tym jednego wybranego przez zdającego).
Po układach przyszedł czas na sambo matsogi, ibo matsogi i ilbo matsogi.
Kolejnym punktem była samoobrona: m.in. zagrożenie przed nożem, pistoletem, chwytami, uderzeniami i kopnięciami itp.
Następnie wykonana została Jayu Matsogi (wolna walka), a po niej sprawdzona została wiedza zdającego (w tym teoria TKD, techniki, nazewnictwo itp) oraz szczegółowe omówienie pracy pisemnej i obrona postawionych w niej tez.
Gdy sprawdzanie teorii dobiegało końca,  pojawili się uczniowie mający pomóc w przytrzymaniu desek do testów siły i technik specjalnych.

Po zaliczeniu wszystkich rozbić, komisja podsumowała egzamin oraz omówiła wszystkie jego elementy.

Wynik egzaminu trwającego ponad półtorej godziny, został ogłoszony po godzinie 14 -tej: VII Dan!
Komisja nie kryła zadowolenia z poziomu przygotowania zdającego.
Na zakończenie wykonano kilka pamiątkowych zdjęć.
„…Był to najtrudniejszy egzamin, jaki do tej pory zdawałem. Wymagający wszechstronnego przygotowania  fizycznego (tempo, ilość i zakres technik, czas trwania – ponad półtorej godziny oraz temperatura 🙂 ).
Był też bardzo wymagający pod względem wiedzy teoretycznej…
Korzystając z okazji chciałbym podziękować Mistrzowi Krzysztofowi Cywińskiemu za asystę.
Tak jak ja dwa lata temu w dojang „Budokan” Dortmund, tak teraz w dojang „DO QUADRAT” Dortmund On pomagał mi zmierzyć się z egzaminem.
Wszystkim trenującym życzę wytrwałości!…” – powiedział szczęśliwy Jakub Jegliński.