IV Dan egza­min 2005.10.09 cz.II

Zdję­cia z egza­minu tre­nera na IV Dan. Lublin 09.10.2005. W skład komi­sji egza­mi­na­cyj­nej wcho­dzili mistrzo­wie: Tran IX Dan, Marano IX Dan, Traj­ten­berg IX Dan oraz obser­wa­to­rzy: McCal­lum VIII Dan, Bos VIII Dan.